"Нийгмийн эрүүл мэндэд сувилагч бидний оролцоо" сэдэвт 21 хоногийн аян дүгнэлээ

"Нийгмийн эрүүл мэндэд сувилагч бидний оролцоо" сэдэвт 21 хоногийн аянд
Тэргүүн байрыг Клиникийн 2-р тасгийн сувилахуйн баг, дэд байрыг Хүүхдийн тасаг болон Клиникийн 1-р тасгийн сувилахуйн багууд эзлэж, үндсэн цалингийн 20-15%-иар шагнагдлаа.

 

Share: