Хүүхэд хөгжлийн төв нээгдлээ

Манай төв нь ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ӨРӨӨ-г "Гүүд Нэйборс" ОУТББ-ын төлөөлөгчийн газар, Оюуны цацал төрийн бус байгууллага, Сайн дурын төв болон бусад байгууллагууд мөн хувь хүмүүсийн хандиваар ашиглалтанд орууллаа. Хандив өгсөн нийт албан байгууллага болон хувь хүмүүстээ талархал илэрхийлье.

 

Share: