ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв нь Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын төлөөлөгчийн газартай эмнэлгийн хүүхэд хөгжлийн өрөөг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хандивын мөнгөөр бүрэн тохижуулах, цаашид тус хүүхэд хөгжлийн өрөөний хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллах зорилгын хүрээнд хамтран ажиллахаар "Санамж бичиг"-ийг байгууллаа. 

Share: