Мэргэжлийн үнэ цэнэ, нэр төр сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

"Мэргэжлийн үнэ цэнэ, нэр төр" сэдэвт сарын аяны хүрээнд Карьер хөгжлийн төвийн карьер зөвлөх Ц.Булган "Миний мэргэжил-Миний бахархал" сэдвээр төвийн нийт ажилчдад маш сонирхолтой лекц уншлаа. Карьер зөвлөх Ц.Булган багшдаа баярлалаа, ажилд нь амжилт хүсье.

 

Share: