Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасгийн хамт олон төвийн үйл ажиллагаа, сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээ, шинэ санаатай танилцлаа