Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх сарын аяны тайлан

АӨСҮТөвийн эм зүйн алба "Эмнэлгийн эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх" ажлын хүрээнд хийсэн судалгаануудаа эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүддээ танилцууллаа.

1. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдэд хэрэглэсэн антибиотикийн зохистой хэрэглээний судалгаа

2. Үйлчлүүлэгчдээс авсан антибиотикийн талаарх судалгаа

3. Эмнэлгийн эмийн хэрэглээг тооцсон нь судалгаа

4. Жорын стандарт түүний хэрэгжилтийг сайжруулах аяны хүрээнд "Сайн жор бичигч" шалгаруулах уралдааны дүнг танилцуулан, сайн жор бичигч эмч болон 1-р маягт цэвэр хөтлөгч тасагт өргөмжлөл, урамшуулал гардууллаа.

Share: