Шинэ санааны өдөрлөг зохион байгууллаа

        Манай төвийн хамт олон жил бүр шинэ санааны өдөрлөгийг зохион байгуулдаг билээ. 

Энэ жил ч мөн тус өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Шинэ санааны өдөрлөгөөр нийт тасаг нэгжүүд болон ажилчид маань идэвхи санаачлагатай оролцлоо.

 

Share: