ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЭМ БОРЛУУЛЖ БАЙГАА УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭМИЙН САНГУУДЫН ХАЯГ, УТАСНЫ ДУГААРУУД