"Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал - Биднээс хамаарна" сургалт зохион байгууллаа.

АӨСҮТөвийн чанарын албанаас 2019 оны 09-р сарын 13-нд Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын Дэлхийн өдрийг угтаж "Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал - Биднээс хамаарна" сургалт зохион байгууллаа.

Share: