ХҮҮХДИЙГ ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ ДЭЛХИЙН ДОЛОО ХОНОГ-н хүрээнд өдөрлөг зохион байгууллаа

ХҮҮХДИЙГ ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ ДЭЛХИЙН ДОЛОО ХОНОГ-н хүрээнд Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл, Хүүхдийн тасаг хамтран "ТАНЫ БЯЦХАН ҮРИЙН АНХНЫ ХООЛЛОЛТ" сэдэвт өдөрлөгийг амбулаториор үйлчлүүлэгч болон тасагт хэвтэн эмчлүүлэгч нарт амжилттай зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгөөр хүүхдийн тасгийн эрхлэгч Д,Уранцэцэг "Сүүлийн жилүүдэд хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүдийн арьсны өвчлөлийн тархвар судлал", Эмнэлзүйн  хоолзүйч Г.Амаржаргал "Таны бяцхан үрийн анхны хоол",   НЭМА Б.Оюунтуяа "Хөхөөр хооллолтын ач холбогдол" сэдвээр мэдээлэл хүргэлээ. 

Share: