“Вируст хепатиттай тэмцэх дэлхийн өдөр

2019.07.28-ны өдөр “Вируст хепатиттай тэмцэх дэлхийн өдөр”-ийг тохиолдуулан тархвар судлаач Б.Сарантуяа, НЭМА Б. Оюунтуяа нар тус төвд хэвтэн эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдэд

Элэг, түүний бүтэц
 В болон С вирусын тухай ойлголт
 Дархлаажуулалт 
 А вирус 
 Урьдчилан сэргийлэлт сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж, зөвлөгөө өглөө. Сургалтанд нийт 45 эмчлүүлэгч хамрагдсан бөгөөд сургалтын төгсгөлд үйлчлүүлэгчдийн сонирхсон асуултанд хариуллаа.

Share: