Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг