Арга хэмжээ

Арьсны өвчтэй хүнд үзүүлэх сувилахуйн тусламж, хэсэг газрын эмчилгээний онцлог сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг амжилттай зохион явууллаа

Лавлагаа төв нь мэргэжил арга зүйгээр чиглүүлэн ажиллах үүргийнхээ дагуу,   Олон улсын сувилагчдын өдрийг угтан “Үйлчилгээ үзүүлэгчийн гурван эрх” мэд

Дэлгэрэнгүй