ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ҮЕД ДУР МЭДЭН АНТИБИОТИК ХЭРЭГЛЭХЭЭС ТАТГАЛЗААРАЙ