Стресс менежментийн тухай

1936 онд Ханс Сельегийн тодорхойлсноор “аливаа өөрчлөлтөнд биеийн үзүүлж буй тодорхой бус хариу үйлдэл”-ийг СТРЕСС гэнэ.

Стресс менежмент гэдэгт боломжтой бол стресс үүсгэж буй нөхцөл байдлаа өөрчлөх, боломжгүй бол өөрийн үзүүлж буй хариу үйлдлээ өөрчлөх, өөртөө анхаарал тавих, амарч тайвширахад цаг гаргах зэрэг багтана.

 

Эх сурвалж : http://ncmh.gov.mn/index

Share: