Эмийн сангийн тасаг

АӨСҮТ ЭМ ЗҮЙН АЛБА

Зорилго:

Эм зүйн тусламж үйлчилгээг чанартай шуурхай үзүүлж, зайлшгүй шаардлагатай,  чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр тасралтгүй жигд  ханган, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд оршино.

 

ЭМ ЗҮЙН АЛБАНЫ ХАМТ ОЛОН

 

Share: