Үйл ажиллагааны чиглэл

АӨСҮТөв нь Арьс-харшлын өвчин, эмчилгээний гоо заслын чиглэлээр 21 аймаг, 9 дүүрэгт нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжил арга зүйгээр хангадаг 3-р шатлалын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн төв эмнэлэг юм.

Share: